2. ročník Súdne psychiatrického sympózia doc. Juraja Fleischera v roku 2014

V dňoch 23. - 25. mája 2014 sa v trenčiansko-teplickom hoteli Most Slávy uskutočnilo ďalšie súdne psychiatrické sympózium ASPS, tentokrát už 2. ročník Súdne psychiatrického sympózia doc. Juraja Fleischera.

 

Sympózium sa začalo v piatok o 14.00 hod. slávnostným otvorením a pokračovalo až do nedele piatimi blokmi odborných prednášok.

 

PIATOK 23.05.2014

1. BLOK 15.00 - 16.40 hod.

Etika, odbornosť a súdna psychiatria I.

1. Lexmann, J., Droba, S., Kostár, A. : Etický kódex súdneho psychiatra - úvaha

2. Kollár S., Caisová D. : Možné pochybenie psychiatra ako predmet znaleckého skúmania (kazuistika)

3. Dóci, I. : "Biznis" menom posttraumatická stresová porucha - autor je nepraje zverejnenie

4. Zelman, M. : Poučenie resp. "informovaný súhlas" probanta pred znaleckým úkonom

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOBOTA 24.05.2014

2. BLOK 10.00 - 11.40 hod.

Etika, odbornosť a súdna psychiatria II.

1. Lóšková, R., Kašparová, Z. : Rozdielne forezne psychiatrické pohľady znalcov na konanie obvineného v jednej a tej istej kauze

2. Droba, S., Lexmann, J., Kostár, A. : Chyba a "chyby", omyly a "omyly" v súdnej psychiatrii

3. Džodla, P., Rákayová, M. : Z folklóru v znaleckej činnosti

4. Zelman, M. : Psychotický stav ako motív k priznaniu sa k trestnému činu (kazuistika)

 

3. BLOK 13.00 - 14.40 hod.

Prechodné krátkodobé duševné poruchy.

1. Žigová, E. : Kvalitatívne poruchy vedomia a ich forenzný význam - kazuistika

2. Lexmann, J., Droba, S., Kostár, A. : Afektdelikt - pokus o komplexnú kazuistickú analýzu

3. Romsauerová, K., Ťapušíková, M. : Ganserov sy versus simulácia (kazuistika)

4. Hrková, G. : Kazuistika znaleckej organizácie PNPP Pezinok

 

4. BLOK 15.00 - 16.40 hod.

Súdne psychiatrická problematika v občianskom práve.

1. Hastík, S., Loncková, K. : Pozbavenie či obmedzenie spôsobilosti na právne úkony v súvislosti s nadmerným požívaním alkoholu alebo iných psychoaktívnych látok

2. Čerňan, M. : "Postkomočný syndróm" 12 rokov po udalosti, v právnej veci o náhradu škody na zdraví (kazuistika)

3. Mészárosová, D. : Gerontopsychiatrická problematika v súdnopsychiatrickej praxi

4. Čerňan, M. : Polytrauma a PTSP u matky zomrelého dieťaťa v čase udalosti, v právnej veci o náhradu škody z ublíženia na zdraví

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NEDEĽA 25.05.2014

5. BLOK 9.00 - 10.40 hod.

Varia.

1. Hrková, G. : Muž dvoch tvárí ? Kazuistika

2. Džodla, P., Greškovič, J. : Trestný čin - prvý a jediný prejav duševnej poruchy

3. Caisová, D. : BDSM v znaleckom posudzovaní - nebola odprednášaná

4. Gregorová, M. : Ochranné liečenie - trochu iný pohľad (kazuistika)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

V piatok večer sa konalo valné zhromaždenie Asociácie súdnych psychiatrov Slovenska, ktoré zhodnotilo rok 2013, vytýčilo pre ASPS úlohy na rok 2014, zvolilo nové orgány ASPS na  4 roky.

V sobotu večer sa uskutočnil aj spoločenský večierok. Pracovnú atmosféru vystriedal relax a zábava, ktorú spríjemnila hudobná skupina KTM.

Sympózium prebiehalo v príjemnej pracovnej a priateľskej atmosfére.