1. ročník Súdne psychiatrického sympózia doc. Juraja Fleischera v roku 2013

 

V dňoch 24. - 26. mája 2013 sa v trenčiansko-teplickom hoteli Most Slávy uskutočnilo ďalšie súdne psychiatrické sympózium, tentokrát 1. Súdne psychiatrické sympózium doc. Juraja Fleischera.

 

Sympózium sa začalo v piatok o 14.00 hod. slávnostným otvorením, na ktorom sa zúčastnila rodina neb. doc. MUDr. Juraja Fleischera, CSc., ktorý bol jedným z najvýznamnejších slovenských psychiatrov 20. storočia a súčasne zakladateľom súčasnej slovenskej súdnej psychiatrie.

 

ASPS sa dostalo pocty od rodiny doc. Fleischera a jej každoročné sympózia môžu niesť jeho ctené meno.

 

Od piatku až do nedele sympózium pokračovalo piatimi blokmi odborných prednášok.

 

1. BLOK

Posudzovanie spôsobilosti na právne úkony.

1. Lexmann, J., Droba, S., Kostár, A. : Posudzovanie spôsobilosti na právne úkony v "nových" kontextoch európskej legislatívy

2. Hunáková, D., Balážová, E. : Kazuistické príspevky k problematike žiadostí o navrátenie spôsobilosti k právnym úkonom

3. Burič, M. : Právne aspekty pozbavenia resp. obmedzenia spôsobilosti na právne úkony

4. Dóci, I. : Téma rezervovaná - vystúpenie hlavného odborníka MZ SR pre psychiatriu

 

 

2. BLOK

Posudzovanie transkulturálnych špecifík a psychiatrická sexuológia.

1. Droba, S., Kostár, A., Lexmann, J. : Musia závery znaleckého posudku korelovať so spáchaným skutkom ?

2. Šedivá, D., Pavlíková, M. : Akú váhu na sexuologický znalecký posudok ? (kazuistika)

3. André, I., Izáková, Ľ. : Sexuálna deviácia - zrenie diagnózy

4. Caisová, D., Kollár, S. : Úskalia sexodiagnostiky

 

 

3. BLOK

Ochranné liečenia.

1. Hastík, S., Loncková, K. : Niekoľko poznámok a otázok k problematike ochranného liečenia.

2. Zelman, M. : Psychiatrické aspekty "nebezpečnosti".

3. Džodla, P., Rákayová, M. : Nekrofilný sadizmus - ústavné ochranné sexuologické liečenie
(kazuistika)

4. Mészárosová, D., Izáková, Ľ. : Svedok - poškodený vo forenznom posudzovaní

 

 

4. BLOK

Vária I.

1. Hrková, G. : Kazuistika k téme striedavej výchovy maloletých detí

2. Provazník, V., Ölvedy, R. : Kazustika: Epizodické psychotické stavy schizotypová porucha

3. Žigová, E. : K znaleckému posudzovaniu v prípadoch vraždy novorodenca - bude zverejnená neskôr

4. Izáková, Ľ., André, I. : Forenzné aspekty toxických psychóz

 

 

5. BLOK

Varia II.

1. Čerňan, M., Mokrášová, E. : Komplikovanie znaleckej expertízy.

2. Lexmann, J., Droba, S., Kostár, A. : Pozorovanie duševného stavu (sine ira et studio)

3. Kollár, S. : Neúčelnosť znaleckej expertízy pre nekritickosť príbuzných (kazuistika)

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

V piatok večer sa konalo valné zhromaždenie Asociácie súdnych psychiatrov Slovenska, ktoré zhodnotilo rok 2012 a vytýčilo pre ASPS úlohy na rok 2013/2014.

 

V sobotu večer sa uskutočnil spoločenský večierok. Pracovnú atmosféru vystriedal relax a zábava, ktorú spríjemnili hudobná skupina KTM a tiež spevák, herec a showman Štefan Skrúcaný.

 

Sympózium prebiehalo v príjemnej atmosfére, zúčastnilo sa ho 65 súdnych psychiatrov a hostí.

 

2. ročník Súdne psychiatrického sympózia doc. Juraja Fleischera sa uskutoční už tradične koncom mája 2014 v "domovskom" hoteli ASPS v Trenčianskych Tepliciach.