Súdne psychiatrické sympózia Doc. Fleischera

 

Asociácia súdnych psychiatrov Slovenska od roku 2013 každoročne organizuje odborné podujatie, Súdne psychiatrické sympózium Doc. Fleischera v hoteli Most slávy v Trenčianskych Tepliciach.