ASOCIÁCIA
SÚDNYCH
PSYCHIATROV
SLOVENSKA

Nám. sv. Anny 10, 911 01 Trenčín

 

IČO: 42148685

 

DIČ: 2023054671

 

číslo účtu vo VÚB a.s. :

IBAN : SK42 0200 0000 0027 6717 4451

BIC : SUBASKBX

 

 

 

Sídlo :

Asociácia súdnych psychiatrov Slovenska

Nám. sv. Anny 360/10

911 01 Trenčín

 

 

 

Adresa na doručovanie písomností :

MUDr. Juraj Lexmann

Centrum duševného zdravia, s.r.o.

ul. K Zornici 1916/4A

957 01 Bánovce nad Bebravou