Orgány ASPS

Valným zhromaždením dňa 9. novembra 2018 boli na obdobie štyroch rokov zvolené nasledujúce orgány ASPS v zmysle Stanov.

 

 

Predseda ASPS

Lexmann Juraj

 

Správna rada :

Caisová Danica, podpredseda

Hunáková Danica

Šupolová Stanka

Konôpka Ján

Kudlač Marek

Ondrisová Ľubica

Puchoň Anton

Pavlíková Marta

 

Dozorná rada :

Droba Svetozár, predseda dozornej rady

Členovia dozornej rady :

Žigová Elena

Burič Miloš

Kollár Stanislav

Fabišíková Nela