Súdne psychiatrické sympózia docenta Fleischera

 

Asociácia súdnych psychiatrov Slovenska od roku 2013 každoročne organizuje odborné podujatie, Súdne psychiatrické sympózium Doc. Fleischera v hoteli Most slávy v Trenčianskych Tepliciach.

S láskavým súhlasom manželky a tiež rodiny pána docenta Fleischera nesie sympózium jeho meno ako úprimný prejav pocty a vďaky tejto významnej osobnosti československej psychiatrie a súdnej psychiatrie, pretože docent Fleischer bol jednak jedným zo zakladateľov novodobej súdnej psychiatrie na Slovensku, tiež dlhoročným predsedom Sekcie súdnej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosi, ale bol najmä našim učiteľom.

 

 

 

Doc. MUDr. Juraj Fleischer, CSc. (3.12.1937 - 9.11.2012)

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx