Sekce soudní psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a
 

Sekce soudní psychiatrie Slovenské psychiatrické společnosti
 

 

Pořádají ve dnech 21. 9. – 24. 9. 2011 v Zaječí, ( Jihomoravský region, dálnice exit Hustopeče) v penzionu U Kapličky XXXIV. československou soudně psychiatrickou konferenci (19. mezinárodní).
 

Téma konference :

1 .Občansko právní problematika
2. Varia