Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

v tomto roku sa medzinárodná, česko - slovenská súdne psychiatrická konferencia uskutoční na Slovensku.

 

Je to príležitosť, aby sa slovenskí súdni psychiatri konferencie zúčastnili a prezentovali.

 

 

1. informácia o konferencii

 

 

Prihláška na konferenciu