Sekce soudní psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP a
 

Sekcia súdnej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej společnosti SLS
 

 

Pořádají ve dnech 19. 9. – 22. 9. 2012 v Třeboni v hotelu Zlatá hvězda XXXV. československou soudně psychiatrickou konferenci (20. mezinárodní). 
 

Téma konference :

1 . Návykové nemoci

2.  Soudní problémy návykových jevu

3.  Varia