Prihláška

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

 

PRIHLÁŠKA vo formáte PDF

 

 

prihlášku na konferenciu si môžete vytlačiť a vyplnenú ju zašlite do 31. mája 2011 priamo na adresu :

Doc. MUDr. Karel Hynek, CSc., Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2,

E-mail:   khynek@volny.cz        tel: +420 224 965 321

 

Organizátorom konferencie je Česká sekcia, preto sa so všetkými požiadavkami prosím obracajte na českých kolegov.