Komentáre

Detencia

Problematika riešenia detencie je stále živá a otvorená...

Napriek tomu, že sa jedná o hraničnú zdravotnícko – právnicko - kriminologickú oblasť, a je určite otázne či tieto zariadenia majú byť zriaďované ministerstvom zdravotníctva alebo ministerstvom spravodlivosti, neprebehla o tejto základnej otázke na Slovensku žiadna verejná interdisciplinárna debata, v ktorej by mohli svoje názory a skúsenosti vyjadriť odborníci jednak zo zdravotníctva, tak aj z práva, kriminológie, penológie a iní dotknutí; o tejto základnej otázke sa nekonala žiadna odborná psychiatrická konferencia či seminár.

Otvárame preto odbornú diskusie o detencii v presvedčení, že táto problematika si zasluhuje širokú odbornú diskusiu.

 
Detencia
Elena Žigová, 04.10.2010, 23:44 Odpovedať
Prvoradé je na základe tejto diskusie opraviť- doplniť zákonné ustanovenia, pretože v takom znení ako je to teraz detencia neslúži pacientom na ochrannom liečení, ktorí páchajú závažnú činnosť inak trestnú, sú nebezpeční nielen pre spoločnosť, ale aj pre personál nemocnice a vyžadujú práve detenčné zariadenie so zvýšenou ostrahou. Pritom to nemusia byť osoby trestané, pretože pre duševnú chorobu/poruchu boli exkulpovaní. MS SR tlačí na to, že to majú byť zariadenia MZ SR, ale túto klientelu do zákona nezahrnulo, napriek našim pripomienkam.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: