Prihláška k aktívnej účasti - prezentácii na sympóziu ASPS 2019

Meno a priezvisko hlavného autora plus max. 2 spoluautorov *:
Uveďte číslo prezentácie podľa časového harmonogramu odborného programu *:
Názov prezentácie (príspevku, kazuistiky, prednášky) *:
Dátum *: 
 

Vyplnenie všetkých polí je povinné!

 

Deadline pre zasielanie prihlášky je 31. mája 2019

Ak chcete dokázať, že ste človek, prosím vyriešte  + *