Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia !

 

              V tomto roku čaká našu Asociáciu už deviaty (riadny) ročník a siedmy ročník Súdne psychiatrického sympózia doc. Juraja Fleischera.

 

Naše odborné sympózia sa stali stabilnou súčasťou profesionálneho života nás, ktorí sa venujeme súdnej psychiatrii a snažíme sa o neustále vzdelávanie v tomto psychiatrickom pododbore.

Tradičným miestom konania našich sympózií je hotel Most slávy v Trenčianskych Tepliciach.

 

 

V dňoch 14. a 15.  júna 2019 sa bude konať 

 

7. ročník Súdne psychiatrického sympózia doc. Juraja Fleischera

 

 

 

Sympózium je otvorené pre všetkých psychiatrov, ktorí majú záujem o súdnu psychiatriu.

 

S radosťou medzi nami privítame aj nečlenov ASPS a neznalcov, teda  tých psychiatrov, ktorí majú o súdnu psychiatriu záujem a uvažujú o zápise do Zoznamu znalcov MS SR.

 

Počas prvého dňa sympózia 14. júna 2019 sa v úvode - od 16.00 hod. uskutoční valné zhromaždenie ASPS iba pre členov Asociácie a pozvaných hostí. Po zhromaždení budeme pokračovať večerou a večierkom. Na večierku opäť privítame medzi nami Paľa Drapáka.

 

V sobotu 15. júna nás čaká celodenný odborný program, ktorý bude zameraný na psychotické stavy (netoxickej etiológie) vo forenznej psychiatrii, samozrejme tiež na aktuálnu problematiku znaleckej praxe.

 

Dovoľte nám, aby sme Vás všetkých v mene správnej a dozornej rady na sympózium srdečne pozvali.

 

Na ďalších podstránkach si prosím prečítajte organizačné pokyny, zašlite internetovú prihlášku na ubytovanie ako aj na aktívnu účasť.

 

Veríme, že aj tohtoročné stretnutie členov ASPS v Tepliciach okrem rozšírenia odborných poznatkov, opätovne obohatí aj naše kolegiálne a kamarátske vzťahy.

 

Tešíme sa na stretnutie v hoteli Most slávy !

 

 

Juraj Lexmann, predseda ASPS

Svetozár Droba, predseda Dozornej rady ASPS