Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

pre bezproblémový priebeh sympózia je potrebné dodržať niektoré organizačné pokyny, ktoré Vás prosím vziať na vedomie a dodržiavať.

 

Hotel je schopný zabezpečiť stravovanie pre všetkých účastníkov sympózia, tiež je schopný zabezpečiť pre všetkých ubytovanie. Myslím, že s týmto problém nebude, vhľadom na minuloročné skúsenosti.

 

Máme nasledujúcu rezerváciu  izieb : 

Jednolôžková   8 x

Dvojlôžková 17 x

 

 

Ceny sú nasledujúce:

Jednolôžková izba cena 51 € / osoba /noc

Dvojlôžková izba 71 € / 1 osoba / noc

                                                                            Kúpeľný poplatok je 1 € / osoba / noc

Raňajky sú v cene ubytovania.

Obed  -  10 € / osoba

Večera - 12 € / osoba

 

Konferenčný poplatok nečlena ASPS je 50 EUR.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Vaše záväzné prihlášky k účasti na sympózium s ubytovaním a stravovaním je možné odosielať odteraz cez webový portál až do vyčerpania rezervovaných izieb resp. deadline pre prihlasovanie je 31. máj 2019.

 

LINK NA PRIHLÁŠKU

 

Príjem prihlášok Vám potvrdím emailom.

 

Po vyčerpaní rezervovaných izieb možnosť rezervácie ubytovania na portáli bude vypnnutá a bude možnosť prihlásiť k účasti a stravovaniu v hoteli Most slávy bez ubytovania .

 

Ubytovanie účastníkom môžeme zabezpečiť v okolitých hoteloch, na základe ich telefonickej požiadavky pani Zuzane Mažonasovej, ktorej telefón a email je uvedený nižšie.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. prihlášky k aktívnej účasti (prezentácie) cez webový portál je možné odoslať odteraz do 31. mája 2019

 

LINK NA PRIHLÁŠKU K AKTÍVNEJ ÚČASTI (PREZENTÁCII)

 

Vašu aktívnu účasť budem priebežne dopĺňať na stránku, prosím prihlasujte sa len na termíny, ktoré budú v čase odoslania prihlášky  voľné.

 

V prípade prihlásenia sa na rovnaký termín, má právo zaradenia príspevku organizátor.

 

Príjem prihlášok Vám potvrdím emailom a tiež zaradenie Vašej aktívnej účasti budete vidieť na podstránke s odborným programom.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3. Účastníci sympózia bývajúci v hoteli Most slávy môžu do hotela prichádzať v piatok od 13.00 hod., na recepcii sa zaevidujú a budú sa môcť ubytovať.

 

Všetci účastníci sympózia, ktorí sa prihlásili na stravovanie dostanú na recepcii stravné listky na raňajky, obedy a večere. Počas sympózia budú spoločné občerstvenia (káva, čaj, minerálka, čajové pečivo) pre všetkých účastníkov po ukončení jednotlivých blokov prednášok.

 

Úhradu za ubytovanie a stravovanie si zaplatí každý účastník samostatne po skončení sympózia resp. pri odchode z hotela.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

5. Časový harmonogram sympózia :

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PIATOK  14. jún  2019

 

Príchod a ubytovanie od 13.00 hod.

 

Obed  do 14.00 hod.

 

Voľný program do 16.00 hod.

 

Valné zhromaždenie ASPS od 16.00 do 18.00 hod.

 

Večera 18.00 - 19.00 hod.

 

Večierok od 19.30 do 24.00 hod.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SOBOTA 15. jún 2019

 

raňajky od 8.00 hod.

Prezentácia účastníkov sa začne v sobotu o 8.30 hod. pred kongresovou aulou, otvorenie sympózia bude o 8.50 hod.

 

1. blok  9.00 - 10.30 hod.

 

cafe break

 

2. blok 11.00 - 12.30

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBED  12.30 - 14.30 hod.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

3. blok 14.30 - 16.00 hod.

 

cafe break

 

4. blok 16.30 - 18.00 hod.

 

18. 00 hod. Ukončenie sympózia

a následne večera 18.00 - 19.00 hod.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

6. Parkovanie je možné bezplatne na parkovisku hotela.

 

7. Prednášajúci si prinesú svoje príspevky na elektronických nosičoch, projekcia bude z PC v PowerPointe.

 

8. Sympózium bude technicko - organizačne zabezpečovať spoločnosť MD Group, s.r.o., Trenčín.

Kontakty na spoločnosť sú :

 

Zuzana Mažonasová mobil 0911 330319

email : zuzana.mazonasova@gmail.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9. Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie pridelí sympóziu kredity za pasívnu účasť za každý deň samostatne, piatok a sobotu.

Za aktívnu účasť dostane hlavný autor 10 kreditov, spoluautori (maximálne dvaja) 5 kreditov. Kredity za pasívnu a aktívnu účasť sa spočítavajú. Potvrdenia o kreditoch dostanú účastníci na záver sympózia resp. im budú zaslené poštou dodatočne.

 

10. Všetky ostatné organizačné pokyny poskytneme po otvorení sympózia.

 

11. Prosím všetkých členov asociácie k aktívnej účasti na sympóziu tak, aby sme vyplnili všetok čas vymedzený pre odborný program.

 

Z uplynulých ročníkov už máme výbornú skúsenosť, že každá kazuistika, aj tá na prvý pohlaď jednoduchá a subjektívne "banálna" vie byť pre ostatných veľmi zaujímavá.

 

Sympózium je pre kažého z nás príležitosťou podeliť sa s novým skúsenosťami a tiež miestom pre získanie cenných odborných feedbackov mimo pojednávacej miestnosti...

 

 

Ďakujem za pozornosť  !