SOBOTA 15. júna 2019

 

Prezentácia účastníkov sa začne v sobotu o 8.30 hod. pred kongresovou aulou,

otvorenie sympózia bude o 8.50 hod.

 

Časové vymedzenie pre prezentácie (prednášky, príspevky, kazuistiky) je 30 minút + 15 minút diskusia po každej prezentácii.

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

 

                            1. blok 09.00 - 10.30 hod. - Psychózy (netoxické) v súdnej psychiatrii

 

 

1. prezentácia 09.00 - 9.30 hod.

 

XY

 

Diskusia 09.30 - 09.45 h.

 

 

 

2. prezentácia 9.45 - 10.15 hod.

 

Hosť sympózia prim. MUDr. Zuzana Repková, primárka mužského oddelenie PN PP Pezinok

REPKOVÁ, Z. :  Trestná činnosť u pacientov so schizofréniou

 

Diskusia 10.15 - 10.30 h.

 

 

• cafe break 10.30 - 11.00 hod. •

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

2. blok 11.00 - 12.30 hod. - Psychózy (netoxické) v súdnej psychiatrii

 

 

3. prezentácia 11.00 - 11.30 h.

 

REPKOVÁ, Z. : Trestná činnosť u pacientov so schizofréniou - vybrané kazuistiky

 

Diskusia 11.30 - 11.45

 

 

4. prezentácia 11.45 - 12.15 hod.

 

XY

 

Diskusia 12.15 - 12.30 hod.

 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

OBED a obedná prestávka 12.30 - 14.30 hod.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

3. blok 14.30 - 16.00 hod. - Vária

 

 

5. prezentácia 14.30 - 15.00 hod.

 

KOLLÁR, S. : Tragická a kontroverzná kazuistika (psychóza)

 

Diskusia 15.00 - 15.15 hod.

 

 

 

6. prezentácia 15.15 - 15.45 hod.

 

XY

 

Diskusia 15.45 - 16.00 h.

 

• cafe break 16.00 - 16.30 hod. •

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

4. blok 16.30 - 18.00 hod. - Vária

 

7. prezentácia 16.30 - 17.00 h.

 

XY

 

Diskusia 17.00 - 17.15 hod.

 

 

8. prezentácia 17.15 - 17.45 hod.

 

XY

 

Diskusia 17.45 - 18.00 h.

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

18.00 hod. - Ukončenie sympózia